Beethoven: Grosse Fuge arr. Meirion Bowen

Beethoven va concebre la seva Gran fuga com a sisè i darrer moviment del seu Quartet de corda en Si bemoll major, op. 130, escrit el 1825, però la llargada, la densitat, la rítmica obsessiva i la retòrica gairebé violenta que caracteritzen aquest finale van aclaparar el públic de l’estrena (i probablement també els seus executants). Per aquesta raó, l’autor va accedir a què el seu editor, N. Artaria, la publiqués com a obra independent, i un any després va escriure un nou finale més lleuger per al quartet. Encara ara, hom considera la Gran fuga una obra massa difícil per al públic i per als intèrprets.

Des del meu punt de vista, els intents que hi ha hagut d’alleujar-ne les exigències transcrivint-la per a orquestra de corda només han fet que l’obra soni més suau, sobre tot si tenim en compte l’habilitat dels intèrprets actuals de corda. Aquesta nova versió reintrodueix el factor de risc a l’obra i fa servir tècniques de corda d’èpoques posteriors, com el “pizzicato Bartók”.

El fet d’emprar un quartet solista i alhora una orquestra de corda fa possible que els contrastos estructurals implícits en l’obra destaquin amb més efecte que en la versió original per a quartet o que en una versió orquestral. D’aquesta manera s’emfatitzen les expressions extremes de la partitura de Beethoven -des de l’intimitat més suau fins a l’agressió col·lectiva- i les intervencions individuals es veuen il·luminades per un equivalent sonor dels raigs làser. Tot i que no he alterat les notes de Beethoven, he “amplificat” el final convencional de l’autor per tal de fer-lo més brillant.

© Meirion Bowen, 1997

INSTRUMENTACIÓ:


Quartet de corda solista (2 violins, viola i violoncel)
Orquestra de corda (ripieno):
4 Violins I
4 Violins II
4 Violes
3 Violoncels
2 Contrabaixos
(un contrabaixista també ha de tocar “claves”)

Els solistes (llevat del violoncel, evidentment) han de tocar drets.

Atenció: Aquesta versió no pot executarse amb instruments encordats amb criteris històrics.

Aquesta obra va ser encarregada per la London Chamber Orchestra i estrenada al Sheldonian Theatre d’Oxford el 31 de març del 1992.

Durada aproximada: ca.15’

Material d’orquestra disponible a:
Tritó, S.L.
e-mail: trito@trito.es
website: www.trito.es
Av. de la Catedral 3, 08002 Barcelona
Tel: (34) 93 342 61 75 - Fax: (34) 93 302 26 70

Top