Bruckner: Symfoni för stråkorkester

Arrangerad från Stråkkvintett i F-dur av Meirion Bowen

 

Denna nya version av Bruckners Stråkkvintett i F-dur för stråkorkester gjordes på uppdrag av Stereo Society of New York och var fullbordad i september 1998.

 

Meirion Bowen skriver:

Min nya version av Bruckners Stråkkvintett i F-dur är inte en direkt transkribering av originalet utan en utvidgning av det till en fullfjädrad Symfoni för stråkorkester. Enligt min mening var detta det bästa sättet att få fram det något försummade verkets hela potential – ett verk som har samma storslagna disposition och kraftfulla uttryck som kompositörens verk för hel orkester.

När jag har gjort transkriberingen har jag försökt att använda enbart stråkar för att erbjuda samma variation av klangfärg och faktur som man möter i Bruckners egna symfonier – från stråksolots intima karaktär till en uppdelad hel orkesters rika klanger. Att omvandla verket från kvintett till symfoni medförde också en förstoring av en del av Bruckners musikaliska gester och en utökning av avsnitten i syfte att förmedla en verklig känsla av symfonisk uppbyggnad.

I den andra satsen har jag här valt att använda Bruckners Intermezzo eftersom det för mig verkade mer orkestralt (antydningsvis) än Scherzot som han själv bytte ut.

Verkets final låter aldrig riktig lika bra som resten och jag har hittat den verkliga orsaken i den inledande expositionen, vars tematiska innehåll har vissa brister. För att åtgärda detta har jag i expositionsdelen lagt in en del av den musik som dyker upp mot slutet av satsen, och på det här sättet (tror jag) att den övergripande strukturen får en bättre balans.

Jag är tämligen säker på att Schönberg kände till och förmodligen spelade Bruckners Kvintett. Som ett erkännande av detta har jag i slutet av den långsamma satsen inkluderat ett "för-eko" av en liknande passage i Verklärte Nacht. Jag tror inte att Bruckner skulle ha haft något att invända …

Tritó S.L.
Av.de la Catedral 3,
E-08002 Barcelona
Apartat de Correus, 2254
Tel. (34) 93 342 61 75
Fax. (34) 93 302 26 70
Email: trito@trito.es
Website: www.trito.es

Copyright Meirion Bowen (1999)

 

Top